Privacy Statement | PROCREDIUM

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 1 mei 2018 en is van toepassing op Procredium, gevestigd aan de Einsteinstraat 55, 3902 HN te Veenendaal.

PROCREDIUM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor ProCredium
ProCredium beheert en verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ProCredium heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ProCredium verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens worden aangedragen door u of een (schuld)hulpverlener. ProCredium verzamelt deze gegevens niet op eigen initiatief.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt ProCredium persoonsgegevens?
ProCredium beheert en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betalingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t onze diensten en producten;
 • ProCredium verwerkt persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
ProCredium neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor betreffende personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s- of systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van ProCredium) tussen zit.

Hoe lang bewaart ProCredium uw persoonsgegevens?
ProCredium bewaart uw persoonsgegevens strikt om onze dienstverlening en vooraf gestelde doelen te kunnen realiseren. Uw gegevens worden enkel verzameld om onze services uit te kunnen voeren. Tevens zullen de wettelijke bewaringstermijnen worden nageleefd.

Het delen van persoonsgegevens met derden
ProCredium verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening (overeenkomst tussen partijen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ProCredium sluit verwerkingsovereenkomsten met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ProCredium. Dit om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ProCredium gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan ProCredium website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ProCredium gebruikt cookies met enkel een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruikt ProCredium cookies die het surfgedrag van onze websitebezoekers bijhoudt zodat ProCredium op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Externe links 
ProCredium website kan (web)links naar andere websites bevatten. ProCredium is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan om kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over onze cookies en vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van de cookies.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ProCredium. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ProCredium een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens middels een computerbestand door te laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@procredium.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wat mag er op deze betreffende kopie niet zichtbaar zijn:

uw pasfoto

 • machine readable zone (MRZ) de strook met nummers onderaan uw paspoort)
 • uw paspoortnummer
 • Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor ook gebruik maken van, de door de overheid ontwikkelde, app ‘KopieID‘. Middels deze app kunt u eenvoudig de MRZ zwart maken en het doel van de verwerking opgeven. Wij proberen zo spoedig mogelijk op uw verzoek te reageren.

Klachten
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ProCredium gaat zeer integer om met haar data en de bescherming hiervan. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via de mail: info@denerlanden.nl

Wijziging Privacy Statement
Wij kunnen te allen tijde, met of zonder kennisgeving, dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen en aanpassingen binnen ProCredium en uw gegevens.

Contactgegevens:

Dhr. J. van de Loosdrecht van ProCredium.
U kunt contact met hem opnemen middels: info@procredium.nl of door te bellen naar:

0318-584310

​ProCredium
Einsteinstraat 55
3902 HN Veenendaal
Nederland
www.procredium.nl